Sprida Mening

Om Sprida Mening

Sprida Mening är ett arvsfondsprojekt som drivs med bildningsförbundet Sensus.

Vi har alla en historia att berätta.
Hos de äldre vi vänder oss till, finns det en skatt av just historier, men även tankar, bilder och erfarenheter. Samt kanske reflektioner över hur livet var, och är nu.
Vi kommer därför i vår podd och här på vår hemsida sprida meningar från de äldre, med eller utan funktionsvariationer som är vår målgrupp.

Vi startade under 2019, och kommer i år 2020 börja med att vända oss till personer i Stockholmsområdet, för att sedan året efter vända oss ut till alla delar av Sverige. Målet är att engagera Hela Sverige, och du är välkommen att bidra och ta del av de meningar vi finner.

Boel Karlin och Hans Lundquist programleder podden.

Martin Rössel är poddens producent.

Sprida Menings informationsfilm om projektet, hemsidan och en liten manual för hur du skickar oss din text.

Redaktion
Sprida Menings redation består av Kent Sidvall, Anders Wieslander, Barbara Baron, Martin Rössel, Boel Karlin och Hans Lundquist. Det är vi som utformar innehållet i podden och på hemsidan och ser till att era meningar sprids!

Hans Lundquist, Kent Sidvall och Martin Rössel
från redaktionen..

Hans Lundquist

Projektledare - Epost


Hans projektleder Sprida Mening och är även musiker och arrangör. Han har jobbat med liknande projekt länge, bland  annat med Sensus och Scen  Medis 5.


Martin Rössel

Producent - Epost


Martin är producent av Sprida Menings radiopodd, samt är inblandad i all övrig produktion. Martin är även musiker, radioproducent för SR/UR och författare.